2004 1100 توسط 650 کارخانه معدن رول استفاده می شود