آسیاب توپ آسیاب توپ سرباره را جدا کرده و از هم جدا می شود