بودجه مورد نیاز برای راه اندازی گیاه سنگ شکن در منگلور هند