از ماشین سنگزنی سطح کوچک myford برای فروش استفاده شده است