بهترین راهرو که بتن خرد شده یا آسفالت و ماسه نخود را پوشش می دهد