زندگی خوب است در جلسه هیئت مدیره سنگ شکن ها یونجه x زرد