هزینه کارخانه مینی سیمان در آسیاب آسیاب سیمان کوچک