از کارخانه خردکن برای فروش در spainc2a0suspension استفاده می شود