از تجهیزات معدنی هیدرولیک هیدرولیک سری gpy سری gpy خردکننده و ریز خرد استفاده می شود