دستگاه افشانی گرانیت در آفریقای جنوبی استفاده می شود