از فیدر ارتعاشی سنگ ماسه سنگ در ایسلند استفاده شده است