منطقه امن تر برای سنگ شکن های سنگی در dakshina کانادا